Etiqueta: Shiro Usazaki

shiro usazaki playboy

Shiro Usazaki (Act-Age) dibuja portada de Playboy

La artista de manga e ilustradora Shiro Usazaki dibujó la ilustración de la portada para la revista "Shukkan Playboy Premium: 2020 Shimohanki Gravure Kessaku-sen".
Tatsuya Matsuki

Tatsuya Matsuki, escritor del manga Act-Age, fue arrestado por sospecha de acoso a 2...

El escritor del manga Act-Age, Tatsuya Matsuki, fue arrestado por la Policía Metropolitana de Tokio según lo anunció por la cadena de TV japonesa NHK.